Press "Enter" to skip to content

Skenaario: Perintö

Juhlavuoden kunniaksi (ks. lisätietoa projektista) Roolipelitiedotuksessa julkaistaan kuukausittain roolipeliskenaario tai minipeli. Elokuun teoksena on Ria Böökin tekemä sisaruussuhteita ja perinnönjakoa käsittelevä liveroolipeli Perintö (lataa PDF tästä). Suurkiitokset Rialle!

Teoksen syntytarina

Tuttuun tapaan annetaan ensin tekijän itsensä kertoa pelinsä taustoista ja työstämisvaiheesta.

Mistä sait idean tähän larppiin?

Larpin idea ja mekaniikat ovat lähtöisin vuoden 2019 Knudepunkt-tapahtumasta, jossa osallistuin Design through play -työpajaan. Työpajassa käytiin läpi erilaisia harjoituksia ja leikkejä, joiden avulla voidaan ideoida pelejä. Tavoitteenamme oli tehdä n. tunnin mittainen peli, jonka voisi pelauttaa Knudepunktissa seuraavana päivänä.

Millainen prosessi pelintekeminen oli?

Heittelimme esimerkiksi toisillemme hernepusseja ja heitimme ilmoille erilaisia genrejä, hahmojen nimiä ja tapahtumapaikkoja. Tämän pelin idea lopulta syntyi harjoituksessa, jossa n. 12 hengen porukka jakautui pareiksi ja parit keskenään kertoivat erilaisia tarinoita. Näistä tarinoista parit päättivät minkä kertovat muille. Tämän jälkeen pareista muodostettiin kaksi ryhmää, jotka kävivät läpi tarinat ja loivat niistä yhdessä ehdotuksen, jonka esittelivät sitten lopulta toiselle ryhmälle. Tarinat elivät koko ajan ja niihin yhdisteltiin toisten tarinoista osia. Lopputuloksena oli Perintö, joka on koottu 12 hengen ajatuksista ja ideoista.

Kun itse tarina oli kasassa, piti tämän jälkeen miettiä mekaniikat miten peli toimii. Pelissä samalla hahmolla on 3-4 pelaajaa, joten tämän toimivuutta piti testata ja pyöritellä. Pohdimme tähän erilaisia mekaniikkoja, ennen kuin päädyimme lopullisiin.

Mikä oli projektin vaikein vaihe?

Itselleni vaikeinta oli ehdottomasti saada peli sellaiseen muotoon, että sen voisi pelauttaa myös joku muu kuin minä. Se, että kirjoittaa kaikki oleelliset asiat ylös ja mikä näille on looginen järjestys. Myös itselleni itsestäänselvät asiat piti yrittää muistaa kirjoittaa, sillä muille ne eivät välttämättä ole itsestäänselvyyksiä. Tähän sainkin hyvää apua Sami Koposelta, joka toimitti pelin.

Pesänselvitystä

Perinnönjako on oivallinen tausta hahmokeskeiselle pelille. Kuva: kalhh / Pixabay
Moni larppi on perustunut perinnönjakotilanteeseen, eikä suotta. Kun kaivataan ihmissuhdesolmua, perinnönjako on oivallinen lähtökohta. Siinä ihmiset käsittelevät omia tuntojaan siitä, millaisia ihmissuhteita heillä oli ja millaisia olisi voinut olla niin eläviin kuin kuolleisiinkin. Samaan aikaan he yrittävät varmistella omia taloudellisia etujaan, kenties hankien jonkinlaista hyvitystä menetyksilleen. Tunteet ovat pinnassa, joten yhteenottojen mahdollisuus on suuri.

Perintö-larppi pyrkii välttämään juonittelun ja perijöiden vastakkainasettelun ohjaamalla heidät etsimään sovintoa. Sovintoa ja yhteisymmärrystä ei tietenkään välttämättä perijöiden kesken saavuteta, mutta lähtökohta on silti yhteistoiminnallinen eikä toisia huomioimaton oman edun ajaminen. Sovinnonteon esteenä on menneisyyden painolasti, jolloin päästään luotevasti avaamaan perijöiden välisiä suhteita ja tuomaan esille pitkään padottuja tunteita.

Ketterä ja kokeellinen kamarilarppi

Perintö on tyyppiesimerkki kamarilarpista: siinä on lyhyt peliaika, pieni pelialue ja verrattain pieni määrä pelaajia. Tiiviys johtaa usein intensiivisempään peliin, koska asioiden täytyy tapahtua nyt tai ne eivät tapahdu ollenkaan. Kamarilarppien suhde perinteiseen larppaamiseen on samankaltainen kuin pöytäroolipeleissä kertapelin suhde kampanjaan: ne ovat poikkeuksia, joita pelataan harvemmin, mutta jotka onnistuessaan ovat loistavia kokemuksia.

Perintö-larpissa käsitellään ihmisen sisäistä moniäänisyyttä. Kuva: Gerd Altmann / Pixabay

Kamarilarppeja on usein käytetty uudenlaisten larppitekniikoiden kokeilemiseen. Kokeellisen elementtinsä vuoksi ne ovat samalla tavalla perinteisten roolipelimuotojen rajapinnalla kuin freeform-pelit tai tarinapelit. Mekaniikkoja käytetään pelin ydinsisällön alleviivaamiseen ja käsittelemiseen. Perintö-larpissa mekaniikat liittyvät pelaajahahmojen monitahoisen psykologian ilmentämiseen. Peli jättää kuitenkin peliporukan asiaksi päättää, onko lopputulos koomista huutokuoroa vai riipivää sisaruussuhteiden kipukohtien käsittelyä.

Toivottavasti kotimaisessa skenessä nähdään jatkossa enemmänkin kamarilarppeja, koska ne ovat käteviä tapoja tuoda larppaamista esille ja johdattaa uusia ihmisiä harrastuksen pariin. Mediassa näkyvät larpit ovat lähinnä suureellisesti lavastettuja ja huolellista pelaajavalmistautumista edellyttäviä 360-larppeja. Näyttävyytensä takia niitä on kuitenkin hankala toteuttaa joustavasti vaikkapa erilaisissa tapahtumissa tai kokeilla kotioloissa kaveriporukan kanssa. Isojen larppien käsikirjoituksia on myös hankalampi jakaa toisten käytettäväksi kuin kamarilarppien lyhyehköjä ohjeistuksia.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.