Press "Enter" to skip to content

Mitä roolipelaaminen on?

E.T 9.12.2009, päivitetty 17.2.2023

Jos roolipelaaminen on jo sinulle tuttua, siirry toki tästä linkistä lukemaan roolipeliharrastuksen aloittamisesta!

Roolipelissä osallistujat ottavat itselleen sovitun pelihahmon roolin ja roolihahmonaan kuvailevat tai esittävät sitä, mitä hahmo tekee, puhuu tai ajattelee. Roolipelejä voidaan pelata monin eri tavoin, mutta aina pelissä on olemassa jonkinlaiset osallistujien tuntemat säännöt, joita pelin kuluessa noudatetaan. Roolipeli poikkeaa muista peleistä siinä, että roolipelissä ei tavallisesti ole voittajaa tai häviäjää, eikä pelissä ole keskeistä maaliin pyrkiminen, vaan pelin “tarkoitus” on pelaamisen mielenkiintoisuus ja hauskuus itsessään.

Pöytäroolipeli

Pöytäroolipeli on alkuperäinen ja ensimmäinen roolipelaamisen muoto. Nimitystä pöytäroolipeli (eng. tabletop role-playing game) käytetäänkin yleensä vain silloin, kun halutaan erityisesti tehdä ero muuhun roolipelaamiseen, kuten larppaamiseen tai foorumipelaamiseen. Tavallisesti puhutaan yksinkertaisesti roolipelistä.

Pöytä ei ole pelissä välttämätön, pelata voidaan muuallakin kuin pöydän ääressä, mutta tavallisesti käytetään kuitenkin kynää ja paperia. Ylös voidaan kirjata muistiinpanoja pelin tapahtumista, tai piirtää karttoja hahmojen toimintaympäristöstä. Tärkein paperi on kuitenkin se, jolle merkitään pelihahmon tiedot. Pelin alussa siihen kirjoitetaan ainakin pelihahmon nimi ja kyseisen pelin kannalta oleelliset tiedot. Pelin aikana tähän hahmolomakkeeseen päivitetään tavallisesti hahmon kuntoa, tietoja ja taitoja, omaisuutta, sekä suhteita koskevat muutokset. Pelin kannalta välttämättömien tietojen lisäksi hahmolle voidaan laatia moniulotteistakin henkilöhistoriaa -hahmolomakkeen liitteinä nähdään mm. potretteja, sukupuita, kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä.

Esimerkkejä hahmolomakkeesta
Roolipeleissä käytettäviä noppia
Joitakin Dungeons&Dragons -pelin sääntökirjoja

Roolipelin kulku

Pöytäroolipelissä tapahtumat kuvaillaan sanallisesti ja ne tapahtuvat pelaajien mielikuvituksessa.

Pelinjohtaja on tavallisesti laatinut pelille etukäteen alkutilanteen, jota voidaan nimittää skenaarioksi. Skenaarioon sisältyvät perusasiat maailmasta, jossa roolipeli tapahtuu -usein hahmotellaan pelihahmojen tehtävää ja mahdollisesti myös hahmojen taustaa. Tavallisesti pelin lähtökohtana ja toiminnan motivaationa on jonkinlainen konflikti, haaste tai kohtaaminen.

Pelin edetessä pelinjohtaja kuvailee pelaajille ympäristöä ja tilanteita, joihin pelihahmot päätyvät. Kun hahmot joutuvat johonkin ongelma- tai valintatilanteeseen, pelinjohtaja kysyy pelaajilta, mitä näiden hahmot tekevät. Pelaajat miettivät tilannetta ja tekevät ratkaisunsa, ja näin roolipelaamista voidaan verrata yhteisen tarinan kertomiseen. Tyypillisesti roolipelissä on kuitenkin mukana myös sääntöjen tuoma satunnaiselementti, kuten nopanheittoja, jonka avulla ratkaistaan, miten pelihahmot toimissaan onnistuvat.

Roolipeli rakentuu kuluessaan. Vaikka pelinjohtaja on suunnitellut seikkailua etukäteen, pelaajat voivat johdattaa peliä aivan eri suuntaan kuin hän on alunperin ajatellut. Pelaajat voivat esim. päättää hahmojen jäävän moneksi päiväksi tutkimaan seutua, jonka kautta pelinjohtaja oli suunnitellut heidän olevan vain läpikulkumatkalla. Tällöin pelinjohtajan on äkkiä pystyttävä kuvaamaan ympäristöä paljon tarkemmin kuin mihin hän on varautunut, ja mahdollisesti siirtämään/keksimään uusia pelielementtejä. Pelinjohtajan on oltava aina valmis improvisoimaan, sillä kaikkia mahdollisuuksia ei pysty ottamaan etukäteen huomioon.

Liveroolipeli / LARP

Liveroolipelissä eli larpissa (eng. live action roleplay) pelaajat pukeutuvat pelihahmoikseen ja yhdessä eläytyvät niihin pelaamiseen järjestetyssä ympäristössä. Larppausta voi verrata näyttelemiseen ilman käsikirjoitusta tai yleisöä. Peleissä saatetaan esim. mallintaa rajuja taistelukohtauksia ennalta sovituilla säännöillä.

Larpin järjestäminen

Liveroolipelejä voidaan pelata vaikka kahdestaan, kun taas todella suurissa larpeissa on mukana yli sata pelaajaa. Tavallisimmin larpeissa on parikymmentä pelaajahahmoa. Larppeja järjestetään hyvin monenlaisissa paikoissa -paljon pelataan leirikeskuksissa, seurantaloilla, pelinjohtajien (tai heidän vanhempiensa) kodeissa ja ulkona esim. airsoftkentillä. Myös ns. kaupunkipelit ovat yleistyneet 2010-luvulla.

Peli itsessään kestää muutaman tunnin, joskus viikonlopun, tai pidempäänkin (ns. leirilarpit) mutta suunnittelu ja järjestelyt alkavat jo kuukausia ennen peliä. Tavallisesti pelinjärjestäjät kirjoittavat pelihahmoille taustat, tavoitteet ja keskinäiset suhteet. Lisäksi hankitaan pelipaikka, ja suunitellaan lavasteet, sekä tarvittavat matkustus-, majoitus- ja ruokailujärjestelyt. Pelin aikana järjestäjät valvovat pelin kulkua ja osallistujien turvallisuutta. Larpin voi järjestää yksin, mutta yleensä järjestäjänä on muutaman hengen tiimi, jossa kaikilla on oma vastuualueensa.

Nettiroolipelaaminen

Nettiroolipelaaminen eli tekstimuotoinen roolipelaaminen tapahtuu jollakin erityisellä verkkosivulla, kuten foorumilla tai chat-palvelussa. Peli etenee osallistujien kirjoittaessa omien hahmojensa toimista ja ajatuksista, sekä tapahtumista näiden ympärillä. Chattiroolipelillä voi olla viikon aikaikkuna, tai sovittu tarinan kaari, mutta samoja hahmoja saatetaan pelata vuosia, ja pitkään jatkuneeseen peliin voidaan tuoda uusia hahmoja.

Nettiroolipelaamista voidaan luokitella sen mukaan, millaisella alustalla pelaaminen tapahtuu. Foorumilla pelattaessa omia vuoroja ehtii pohtia pitkään, kun taas chat-palvelussa peli etenee rivakammin ilman etukäteissuunnittelua. Kun chattipelissä pelihahmot ovat reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa, foorumeilla pelattaessa pelihahmojen ei ole pakko olla paikalla foorumeilla yhtä aikaa, vaan interaktiossa voi hyvin olla muutaman päivänkin viive. Foorumipeleissä pelaajat kirjoittavat toimintansa ja vuorosanansa usein laveammin ja pidemmin kuin chat-peleissä. Foorumit on tavallisesti näkyvillä kaikille sivulla vieraileville, kun taas chat-palvelussa pelatut pelit näkyvät vain niihin osallistuneille.

Muita roolipelaamisen tapoja

Pöytäroolipelit ja larppaaminen ovat tunnetuimmat roolipelaamisen muodot, mutta näiden lisäksi roolipelejä pelataan myös muilla tavoin.

Postipelaaminen & kirjelarpit

Miniatyyripelaaminen

(Keräily)korttipelit

Myös tietokoneella ja pelikonsoleilla pelataan paljon roolipeleiksi nimitettyjä pelejä, joilla on usein juurensa pöytäroolipeleissä. Näistä nimenomaan internetissä pelattavia roolipelejä, joita pelaavat monet pelaajat samanaikaisesti, voidaan pitää lähimpänä perinteisiä roolipelejä. Niissä pelin sisältö ja eteneminen ei ole vain julkaisijan ja yhden pelaajan varassa, vaan myös muiden pelaajien tekemät ratkaisut vaikuttavat pelin kulkuun. Tällaisia pelejä kutsutaan lyhenteellä MMORPG (massive Multiplayer online role-playing game).

Yksin tietokoneella pelattavia roolipeleiksi nimitettyjä pelejä (story/single player RPG) ei yleensä pidetä varsinaisina roolipeleinä. Samanlaisia rajatapauksia ovat muutkin yksin pelattavat interaktiivisen fiktion muodot, kuten valitse-oma-seikkailusi -kirjat tai luovan kirjoittamisen harjoituksia muistuttavat sooloroolipelit.

Lähteitä ja lisätietoa

Roolipelaaminen – Eläytymistä ja fantasiaharrastusverkostoja (Merja Leppälahti, 2009)

Larp.fi

Wikipedia-artikkeli aiheesta ‘Roolipeli’