Press "Enter" to skip to content

Skenessä puhutaan: kesäkuu 2019

Kesäkuussa keskusteltiin pelityyleistä, kyberpunkista ja Vampire-roolipelistä.

Pelinjohtajien puhetta

Kesäkuussa Roolipelaajien Suomi -Facebook-ryhmässä käytiin vilkasta keskustelua hiljaisempaan loppukevääseen verrattuna. Yllättävän moni aiheista liittyi nimenomaan pelinjohtamiseen: millaiset pelaajahahmot ärsyttävät, mikä kampanja jäi pelkäksi suunnitteluksi, mikä sääntöjärjestelmä sopisi tiettyyn peli-ideaan, miten käytät kuvailua tai taustamusiikkia pelinjohtaessasi. On toki luontevaa, että nimenomaan pelinjohtajat hakeutuvat keskustelemaan, koska heillä ei tyypillisesti ole peliporukassa samanlaista vertaistukea kuin pelaajilla.

Suomi Larp -ryhmästä löytyi tällä kertaa pari aihetta, joihin kertyi vähintään 25 vastausta. Ryhmää käytetään paljon tulevista larpeista tiedottamiseen ja larppaamiseen liittyvien kysymysten esittämiseen, mikä on luontevaa pelikulttuurille, joka elää vahvasti suullisen tradition varassa. Humoristiset aiheet ovat harvassa, joten kun pidempää keskustelua syntyy, se yleensä kumpuaa jostakin isommasta kysymyksestä.

Cyberpunk 2020:sta tulossa oleva uusi versio Cyberpunk Red epäilemättä innotti kyberpunk-aiheista keskustelua. Kuva: R. Talsorian
 • Epäsuosittujen mielipiteiden ketju: Tarkoitus oli siis paljastaa sellaisia omia mielipiteitä, joille ei saa yleistä hyväksyntää. Tykkäysten määrällä arvioituna valtaosa mielipiteistä sai kuitenkin kannatusta, mikä heijastelee skenemme moniäänisyyttä.
 • Rasittavimmat pelaajahahmot: Selvästi ärsyttävimmät hahmot ovat sellaisia, joilla on niin vahvasti oma tarinansa, etteivät ne sovi yhteen muiden hahmojen tai pelinjohtajan juonenkuljetuksen kanssa.
 • Maneerit pelinjohtajana: Moni kertoo kierrättävänsä kuvailuja ja tiettyjä sivuhahmoja pelistä toiseen.
 • Rahan paino ja varusteiden likaantuminen: Avausviestissä kysyttiin, missä määrin pelinjohtajat kiinnittävät huomiota realistisiin “pikkuasioihin”. Aika yksimielisesti väki oli sitä mieltä, että riippuu pelistä, mutta yleensä vain sellaisessa erityistapauksessa, että siitä saadaan joku kiinnostava pelitilanne aikaiseksi.
 • Kuinka usein pelaatte kertapelejä: Kyselyn 163 vastaajasta noin 75 % ei pelaa kertapelejä lainkaan tai vain satunnaisesti kerran pari vuodessa. Kommenttien perusteella pitkä kampanja on parempi, koska siinä voi kunnolla syventyä hahmoonsa. Kertapelejä päädytään pelaamaan lähinnä vain silloin, kun kampanjaa ei syystä tai toisesta voida pelata.
 • Mikä on suosikkipelinne kertapeleihin: Iso joukko erilaisia pelejä sai kannatusta, mutta Call of Cthulhu ja D&D:n 5. laitos olivat selkeästi suosituimpia. Tuttu systeemi ja Call of Cthulhu -pelin pelaajahahmoja säästelemätön kauhutunnelmointi selittänevät tuloksia.
 • Kampanjasuunnitelma, joka ei toteutunut: Yleensä nämä näyttävät kaatuvan pelinjohtajan arkikiireisiin ja joskus pelaajien kiinnostuksen puutteeseen.
 • Sopiva tuntipalkka pelinjohtamisesta: Hinnoitteluväli oli 10-200 euroa tunnilta useimpien tyytyessä alle sataseen. Muutamissa kommenteissa kritisoitiin koko maksullisen pelinjohtamisen ideaa ja toisissa kaavailtiin, miten homma pitäisi toteuttaa elannon hankkimisen kannalta. Ammattimaisesta pelinjohtamisesta on ryhmässä keskusteltu ennenkin, joten selvästi aihe kiinnostaa.
 • Mitä hyvää on Cyberpunk 2020 -pelissä: Vastausten perusteella eri ihmisiin vetoavat erilaiset asiat: yhdelle se on estetiikka, toiselle teemat, asenne, scifi-seikkaileminen tai sääntöjärjestelmä. Vaikuttaa myös siltä, että osa kiinnostusta johtuu mieleenpainuneista nuoruuden pelikokemuksista, jolloin Cyberpunk 2020 poikkesi isosti muusta pelitarjonnasta.
 • Miten paljon olette kehitelleet omia pelimaailmoja: Keskustelussa erotettiin pelivalmistelut ja pelimaailman luominen toisistaan. Pelimaailmaa luodessa yksityiskohtien kehittäminen on itseisarvoista, kun taas pelivalmistelussa luodaan vain sen verran, mitä seuraavalla pelikerralla tarvitaan.
 • Mikä on vaikeinta larpin järjestämisessä: Äkilliset peruutukset, tekijätyyppien löytäminen ja tiiminhallinta sekä pelinjohtajan oma jaksaminen taisivat saada eniten mainintoja. Vastauksia kerättiin Ropecon-esitelmää varten, joten siellä (la 27.7. klo 23:00 sali 204) kuulee yhteenvetoa ja ratkaisuja.
 • Mikä systeemi kyberpunk-pelaamiseen: 17 eri sääntöjärjestelmää sai mainintoja.
 • Debÿtante Moshpit -larpin mainos: Joulukuussa toteutettavan metallimusiikkia ja sukujen valtataistelua käsittelevän larpin mainos keräsi lukuisia innostuneita GIF-vastauksia.
 • Neutraaleja tapahtumia kaupungilla: Avausviestissä pyydettiin kaupunkielämää elävöittäviä pieniä tuokiokuvia, joten tästä ketjusta niitä löytyy niin fantasiapeleihin kuin nykypäivään sijoittuviin peleihinkin.
 • Myyttiseen peliin sopivia sääntöjärjestelmiä: Vaihtoehtoja annettiin toistakymmentä, mutta selvästi eniten kannatusta keräsi RuneQuest ja muut Gloranthan fantasiamaailmaan sijoittuvat roolipelit.
 • Tarinankerronnallisuuden anti eläytymiselle: Avausviestissä kysyttiin kokemuksia Critical Role -sarjan tarinankerronnallisen pelityylin sopivuudesta eläytymishakuiseen pelaamiseen. Keskustelu ajautui Critical Role -sarjan pelinjohtamisen kommentointiin ja kertomuksiin siitä, miten eri pelinjohtajat kuvailevat asioita omissa kampanjoissaan.
 • Taustamusiikin käyttö roolipeleissä: Kyselyvastausten perusteella tyypillisintä on käyttää instrumentaalimusiikkia, jota joskus vaihdellaan eri tunnelmien tavoittamiseksi. Kommenteissa väki kertoi tarkemmin, millaisia musiikillisia ratkaisuja kukin on peleissään käyttänyt.

Pelisuunnittelua ja Ropeconin kunniavieraat

Blogeissa henkilökohtaiset kokemukset olivat tällä kertaa harvassa. Enemmän tekstiä syntyi pelitutkimuksen saralta sekä reaktiona Vampire-roolipelin uuden laitoksen lähdekirjojen sensuroituihin versioihin. Ropeconin lähestyminen ei vielä näkynyt juuri muualla kuin Ropeconin blogissa; perinteisesti harrastajat ovat kertoneet hyvissä ajoin mitä itse kukin aikoo tapahtumassa tehdä.

Blogit on järjestetty suunnilleen aikajärjestykseen vanhimmasta aloittaen. Paikoin olen kuitenkin tehnyt tähän muutoksia, jos tekstien aiheet ovat liittyneet kiinteästi toisiinsa tai jos sama kirjoittaja on julkaissut useita tekstejä. Tietystä aiheesta kiinnostuneen kannattaa siis silmäillä koko lista läpi: mukana on roolipelaamisen lisäksi pari tekstiä myös muista harrastuspelaamisen muodoista.

Vampire-roolipelin 5. laitos on sensuroinnista huolimatta kerännyt paljon kehuja. Kuva: Modiphius
 • Yhden roolipeliblogin nousu ja (t)uho: Hikinörtti muistelee bloginsa seitsemää vuotta, syitä hiljenemiselle ja miksi bloginpito kutkuttelee taas.
 • Romantiikkaa roolipeleissä: Wille Ruotsalainen kertoo Lokin artikkelissa, mitä pelaajahahmojen keskinäiset ja sivuhahmojen kanssa viritellyt romanttiset suhteet tuovat peliin. Lopusta löytyy myös muutamia romanttisia suhteita käsitteleviä roolipelejä.
 • Things Best Expressed by Games: Pelitutkija Jonne Arjoranta listaa pelien olevan erityisen käteviä osoittamaan asioiden välisiä yhteyksiä ja sitä, millaiset ratkaisut toimivat mihinkin ongelmaan.
 • Pelisuunnittelijan aivoituksia: Vampire-roolipelin tuoreimman laitoksen sääntökirjat joutuivat ensijulkaisun jälkeen uudelleen toimitettaviksi. Kirjoittajatiimissä ollut Juhana Pettersson kertoo blogissaan Camarilla ja Anarch -lähdeteosten tekstien taustoja ja esittelee kohtia, joissa tekstiä on muutettu. Jukka Särkijärvi puolestaan laati blogiinsa kattavan listauksen kaikista muutetuista tekstikohdista.
 • I Hate What They’ve Done to Standard: Aki Vainion mukaan Magic: The Gathering -keräilykorttipelin Standard-peliformaatti kärsii siitä, että uudet kortit ovat aikaisempaa tehokkaampia, mikä johtaa yksipuolisiin pakkoihin.
 • Vammaisen havaintoja larppaamisesta: Pinja Eskola kertoo kokemuksiaan larppaamisesta ja harrastuksen parissa kohtaamistaan ongelmista.
 • Näistä peleistä en luovu: Moni lautapeliharrastaja hankkii pelejä, pelaa niitä aikansa ja pistää ne sitten vaihtoon. On kuitenkin tiettyjä pelejä, joista ei haluta luopua. Annika Saarto esittelee omat kymmenen luovuttamatonta lautapeliään perusteluineen.
 • Pelitutkimusta ja Ropecon: Jukka Särkijärvi on aiemmin mainitun artikkelinsa lisäksi blogannut myös pelitutkimusta koskevan Role-Playing Game Studies: Transmedia Foundations -teoksen artikkeleiden saatavuudesta sekä hänen omasta Ropecon-ohjelmastaan.
 • Larp.fi uudistuu: Merli Juustilan Lokin artikkelissa tiedotetaan Larp.fi -sivuston päivityksestä. Sivustolta löytyy nyt hyvää perustietoa larppaamisesta, mutta lisää sisältöä kaipaillaan.
 • Selittämätön maailma synnytti tarpeen ihmisvihaa tutkivaan larppiin: Vihaamista ja siitä irtipäästämistä käsittelevä Selittämätön-vaelluslarppi pelattiin kahtena kesänä. Pelinjohtajana toiminut Marko Taiminen kirjoittaa Lokin artikkelissa larpin taustoista, toteutuksesta ja teemoista.
 • Ropeconin ohjeet ensikertalaiselle: Ropecon-tapahtuma on kuluvan kuun lopussa, joten Ropeconin blogissa esitellään tapahtuman moninaisuutta. Samaisessa tiedotuskanavassa on myös hiljattain julkaistu kaikkien tämän vuoden kunniavieraiden haastattelut: roolipelituottaja Lynne Hardy, kuvittaja Jon Hodgson, tanssiopettaja John Gardiner-Garden ja kirjailija Mikko Kamula.

Roolipelaamista koskevien videoblogien puolella kesäkuu oli hiljaisempaa aikaa, mutta muutama kiinnostava juttu sieltäkin löytyi:

 • Taustatarinat: Mikko Iivosen vetämässä Level 20 Podcast -sarjan tuoreimmassa jaksossa keskusteltiin taustatarinan merkityksestä hahmonluonnissa, seikkailun suunnittelussa ja taustatarinoiden syntymisestä pelaamisen myötä.
 • Ropetupa Oulussa: Joni Heinonen kävi Oulussa, jossa hän haastatteli paikallisia roolipeliharrastajia ja kävi tutustumassa pelisuunnittelijoiden keskustelupiiri Ropesorviin.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.