Press "Enter" to skip to content

Haastattelussa: CRYO

Kevät meni laittaessa Roolipelitiedotuksen juhlavuoden projektia tulille ja haastattelut ovat olleet pitkässä siimassa. Korjataanpa tilannetta ensi alkuun haastattelemalla oululaisen roolipeliyhdistyksen Cryon väkeä: ääneen pääsevät puheenjohtaja Timo Mattila ja tiedottaja Mari Vauhkonen (toinen ja kolmas kysymys).

Oululaista harrastuspelikulttuuria virallisesti vuodesta 2001 alkaen. Kuva: Cryo

Mitä kaikkea toimintaa yhdistyksenne järjesti viime vuonna?

CRYO järjesti viime vuonna perinteisenä toimintana viikottaiset peli-illat yliopistolla, pari pelirekryä sekä kolme Maraconia. Tämän lisäksi CRYO piti useita yhteisiä peli-iltoja muiden järjestöjen kanssa. Syksyllä järjestettiin mahdollisesti yksi cryolaisten odotetuimmista tapahtumista, eli ekskursio Fantasiapeleihin ostamaan lisää lautapelejä.

CRYO oli myös jonkin verran aktiivinen conikentällä ja piti lautapelinurkkaa Kummaconissa sekä Matsuconissa. Roolipelaajan vuoden kohokohtaan, Ropeconiin, CRYO järjesti suoran bussikyydin Oulusta Ropecon-bussin muodossa. CRYO sai myös vihdoinkin vuoron järjestää Akateemisten Roolipeliseurojen Ekskursion, eli ARE:n, joka on eri yliopistojen roolipelijärjestöjen tapa verkostoitua juhlinnan merkeissä.

Kaiken tämän lisäksi oli monenlaista edustusta, grillailua, saunomista ja muuta. CRYO on siis hyvin aktiivinen järjestö! Olemme arvioineet, että CRYO järjestää vuodessa yhteensä noin 70 tapahtumaa, jos laskee peli-illat mukaan.

Järjestätte Maracon-tapahtumia vuodessa useampaan kertaan. Miten kova homma niiden järjestämisessä on, vai hoituuko kaikki tässä vaiheessa jo rutiinilla?

Maraconit hoituvat aika tavalla kyllä rutiinilla. Tietenkin koska kyseessä on vapaaehtoisvoimin järjestettävä tapahtuma, jossa lähes kaiken oikeastaan hoitaa CRYO:n hallitus ja kaikkea koordinoi Maracon-vastaava ja loput hoituu talkoovoimalla, on siinä kuitenkin hommaa ja aina apukädet ovat tarpeen.

Suuremman apumäärän hankkimiseen tarvitsisi lisää tiedottamista ja koordinointia, joka teettää lisää työtä, joten tämän kokoiselle tapahtumalle on saatu aikaan jonkinlainen balanssi järjestäjien helpon ja epävirallisemman tapahtumahoitamisen sekä jaksamisen kanssa. Tapahtuma ei ole kuitenkaan kasvamassa ainakaan lähitulevaisuudessa, joten homma pysyy hanskassa ja ollaan jaksettu.

Maraconissa on perinteisesti ollut tarjolla kaikkia harrastuspelaamisen muotoja (lauta-, rooli- ja keräilykorttipelejä) ja viime aikoina myös videopelejä. Mikä on Maraconin suosituin pelaamisen osa-alue?

Maracon kaikessa yksinkertaisuudessaan: pelataan yhdessä. Kuva: CRYO

Maraconissa ehdottomasti suosituimpia pelejä ovat lautapelit, joita tapahtumassa ahkerasti pelataan ja joissa on hyvä tarjonta CRYO:n omien sekä kävijöiden tuomien pelien puolesta. Toinen viime vuosien aikana tullut suosittu pelaamismuoto on pelinurkan videopelit, joissa on kiinnitetty huomiota nimenomaan yhdessä pelattavuuteen: viime Maraconissa hittinä oli esimerkiksi Monster Prom. Näitä pelejä sohvilla suurimman osan ajasta näkee joidenkin pelaavan ja monet ympärilläkin ovat siinä sitten katselemassa ja viihtymässä.

Roolipelit ovat aina olleet Maraconissa tietenkin ydinasemassa, ja niitä onkin aina hyvin tarjolla pelinjohtajien ilmoittaessa peleistään aulassa. Keräilykorttipelejä pelataan jonkin verran, tosin niissä sitten keskitytään mahdollisiin turnauksiin, joita meille tarjotaan järjestettäviksi. Kaikilla pelaamisen osa-alueilla siis kyllä viihtyy porukkaa!

Olen kuullut muita alan harrastajilta, että CRYO:ssa tehtäisiin jonkin verran aktiivista uusien harrastajien tavoittamista eli outreach-toimintaa. Jos huhut pitävät paikkaansa, millaista tavoittavaa toimintaa teillä on?

Yliopiston piirissä toimivana järjestönä tavoittelemme luonnollisesti uusia fukseja tulemaan mukaan toimintaamme. Syksyisin käymme esittelemässä toimintaamme erilaisissa fukseille tarkoitetuissa infotilaisuuksissa ja ständeilemme aktiivisesti. Hallitustoiminnasta kiinnostuneille järjestetään oma iltama, jossa istuva CRYO:n hallitus esittelee toimintaa ja kertoo mitä eri tehtäviä on tarjolla. Uskon kuitenkin, että CRYO:n parasta outreach-toimintaa ovat perinteiset peli-illat. Peli-illat järjestetään suoraan yliopiston keskellä, missä ne on helppo huomata ja lähestyä.

Oulun seudulla toimivat myös “kerronnallisen pelaamisen” yhdistys Kuudes rinki ja larppaamiseen keskittynyt Oulun interaktiiviset eläytyjät eli OIEI. Millaista yhteistyönne on näiden ja seudun muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa?

Kuudes rinki on tärkeä tekijä Oulun seudulla, ja CRYO:n tärkein yhteistyökumppani. Rinki tukee rahallisesti kaikenkokoista pelitapahtumaa, ja koska CRYO järjestää paljon peli-iltoja sekä tapahtumia kuten Maraconit, saa CRYO myös paljon rahallista tukea Ringin kautta. Jotakuinkin kaikki tuntemani roolipeliryhmät käyttävät Ringin palveluita aktiivisesti. Ropeissa on tavallista antaa kaikki herkuista tulleet kuitit pelinjohtajalle, joka sitten kuittaa osan kuluista Ringin kautta.

Pääasiallisesti teemme yhteistyötä muiden yliopiston järjestöjen kanssa, mutta pidämme myös kontakteja muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa. Mainostamme heille eri tapahtumiamme, ja annamme kaikille mahdollisuuden pitää ständiä Maraconeissa. Mitään suurempia yhteisiä projekteja ei ole ollut ainakaan viime aikoina, mutta kaikkeahan voi aina keksiä.

CRYO vietti maaliskuussa 18. vuosijuhlaansa, eli yhdistys on pian 20 vuoden ikäinen. Miten yhdistyksen toiminta on muuttunut kuluneiden vuosien aikana?

CRYOzine-lehden kansikuva vuodelta 2010. Kuva: CRYO

Aivan alussa CRYO oli lähinnä roolipelijärjestö, mutta historiikin mukaan lautapelit alkoivat valumaan mukaan kuvioihin jo aivan ensimmäisinä vuosina. Vaikka CRYO on edelleen Oulun roolipelijärjestö, pyörii huomattava osa toiminnastamme lautapelaamisen ympärillä. Jotakuinkin kaikki jäsenet harrastavat lautapelejä, mutta kaikki eivät harrasta roolipelejä.

Kaikenlaisia tapahtumia on tullut ja mennyt, sekä tullut takaisin. Esimerkiksi alkuaikoina CRYO julkaisi paljon omia harrastajalehtiä, CRYOzinejä. Tämä taantui välissä pitkäksi aikaa, mutta herätettiin uudelleen henkiin pari vuotta sitten vuosittaisena painoksena.

Myös erityiset keskustelulle omistetut illat ovat pitkälti kaikonneet. Sille on nykyään parempi alusta digitaalisen maailman puolella, ja CRYO:lla on nykyään eloisa Discord-kanava. CRYO:llahan on ollut olemassa aikoinaan foorumi ja edelleen IRC-kanava, mutta Discord on tällä hetkellä suosituin moderni keskustelualusta.

Miten CRYO on pysynyt elinvoimaisena ja onnistunut saamaan uusia henkilöitä tapahtumajärjestäjiksi ja hallitusvastuuseen?

Uusien hallituslaisten löytäminen ei ole aina ollut helppoa, mutta joka vuosi uusia henkilöitä tulee mukaan toimintaan. Uusia hallituslaisia ja toimihenkilöitä löytyy yllättävän hyvin ihan vain suoraan kysymällä tutuilta cryolaisilta. Usein juuri he, jotka käyvät eniten tapahtumissa, ovat niitä jotka suostuvat myös tulemaan mukaan pyörittämään toimintaa. Samoin entisiä hallituslaisia on melko helppo kysyä mukaan auttamaan erilaisten yksittäisten tapahtumien kanssa.

Yliopiston piirissä toimiminen on osaltaan auttanut ja osaltaan vaikeuttanut uusien hallituslaisten ja järjestöaktiivien löytämistä. Opintojen tiukentuneet aikataulut ovat rajoittaneet opiskelijoiden vapaa-aikaa. Toisaalta hallitustoiminnasta voi saada opintopisteitä sekä kokemusta, joka voi auttaa myöhemmin työnhaussa. Osa opiskelijoista on suoraan sanottuna hurahtanut järjestötoimintaan, he toimivat useiden järjestöjen hallituksissa.

CRYO:n jäsenyys on avoin kaikille. Kuinka kirjava jäsenkunta yhdistyksellä on, vai koostuuko se pääasiassa Oulun yliopiston opiskelijoista?

Cryolaisten ständin tunnistaa viimeistään punaisista fetsi-hatuista. Kuva: CRYO

Suurin osa jäsenistä on tullut yliopiston kautta, mutta meillä on jäseniä ihan joka paikasta. Arvioisin jakauman olevan luokkaa 80/20. CRYO on Oulun suurin rooli- ja lautapelijärjestö, joten on ymmärrettävää, että järjestön piiriin hakeutuu henkilöitä myös yliopiston ulkopuolelta. Pian tuleva OAMK:n muutto yliopistolle tulee varmasti tuomaan paljon ammattikorkeakoululaisia jäseniä. Jää nähtäväksi, kuinka tilanne tulee muuttumaan silloin.

Kotimainen roolipeliskene (miksei harrastuspeliskene laajemminkin) on muodostunut pitkälti alueittain isompien yliopistokaupunkien ympärille. Oululaisesta skenestä on joskus puhuttu omanlaisenaan ilmiönä. Johtuuko tämä vain Oulun pohjoisesta sijainnista vai millaisia omaperäisiä piirteitä tunnistatte paikallisskenessänne?

Oulussa ollaan harrastamisen lisäksi aktiivisia järjestämään tekemistä. Varmaan pitkät välimatkat ovat johtaneet siihen, että jos haluaa jotain kivaa tehdä niin se pitää myös järjestää itse. Kun aktiivisimmat cryolaiset ovat valmistuneet ja lähteneet maailmalle, ovat he sielläkin jatkaneet erilaisen toiminnan järjestämistä. Cryolaiset ovat olleet esimerkiksi keskeisinä järjestäjinä Suomen roolipeliseurassa.

Täällä pelataan myös monenlaisia pelejä suurella porukalla. Hiljattain tehdyn kyselyn mukaan noin kolmannes tällä hetkellä käynnissä olevista cryolaisten peleistä on Dungeons & Dragons -roolipeliä. Vertailun vuoksi noin 55 % Roll20-verkkopalvelun peleistä on D&D:a. CRYO:n järjestämissä pelirekryissä pelaajat ja pelinjohtajat kohtaavat toisensa ja pääsevät pelaamaan uusien ihmisten kanssa. Keskustelujen perusteella muissa akateemisissa roolipelijärjestöissä vastaavanlaiset tapahtumat eivät ole nauttineet samanlaisesta menestyksestä kuin täällä.

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia teillä on?

Suunnittelemme uusia tapahtumia, joilla tuoda lisää vaihtelua CRYO:n tavalliseen vuosittaiseen sykliin. CRYO:n hallituksessa istuu nykyään projektivastaava, jonka tehtäviin kuuluu uusien tapahtumien ideointi ja järjestäminen. Toivomme mukaan tänä vuonna on jo syntynyt useampi ikivihreä tapahtuma, joita järjestetään vielä kymmenenkin vuoden päästä.

Vanhoja tapahtumia ei myöskään jätetä lahoamaan. Maraconille on suunnitteilla useampia pysyviä hankintoja ja lisää sisältöä. Kaikkein korkealentoisin haave, jonka muutamat aikaisemmat puheenjohtajat ovat luvanneet rahoittaa lottovoiton yhteydessä, on CRYO-talo! Se ratkaisisi kaikki tilaongelmamme kertaheitolla, ja onhan jokaisen pitkäaikaisen seikkailijan tavoite omistaa joskus oma linna. Ehkä sitten kun CRYO täyttää 50 vuotta.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.