Press "Enter" to skip to content

Ropecon selvisi taloudellisista haasteista

Taannoisessa tämän vuoden Ropecon-tapahtumaa koskevassa raportissa sivusin Ropeconin taloudellista tilaa. Silloin tapahtumanjärjestäjän kommentit eivät ehtineet mukaan, joten tässä ne tulevat.

Kasvua kävijämäärässä ja lipunhinnassa

Aiemmassa raportissa kerrottiin, miten Ropeconin siirtyminen yli vuosikymmenen mittaisen Dipoli-kauden jälkeen Messukeskukseen kävi tapahtumalle kalliiksi. Vuonna 2016 tapahtuma teki tappiota ja tilannetta helpotettiin nostamalla lipunhintoja. Viime vuosina kävijämäärä on noussut neljästä tuhannesta miltei viiteen tuhanteen, mutta myös lipunhintojen korotukset ovat jatkuneet: vuonna 2016 viikonloppulipun hinta oli 35 euroa, tänä vuonna jo 45 euroa.

Ropeconin kävijämäärä lasketaan lunastettujen rannekkeiden mukaan. Tämän vuoden kävijäennätykseen sisältyvät siten ne hieman yli 800 henkilöä, jotka järjestivät Ropeconia työvoimana tai ohjelmanjärjestäjänä. Lisäksi hieman halvempia ennakkolippuja myytiin tänä vuonna 1600 kappaletta. Jos oletetaan, että nämä olivat pääsääntöisesti eri ryhmiä, täysimääräisen lipunhinnan olisi maksanut hieman yli puolet 4900 kävijästä.

Kuivin jaloin eteenpäin

Roolipelitiedotuksen kysymyksiin vastaili Ropecon ry:n hallituksen puheenjohtaja Emi Maeda. Ropeconin blogista löytyy hieman laajempi selvitys tässä haastattelussa kerrotuista tiedoista.

Riittikö kävijämäärä kattamaan kasvaneet kulut eli tekikö Ropecon tänä vuonna voittoa?

Tätä tekstiä kirjoitettaessa [20.8.2019] tuloslaskelmaa ei ole voitu vielä tehdä, mutta voidaan silti sanoa, että tapahtuman tuloksella mahdollistetaan paitsi ensi vuoden tapahtuman järjestäminen, myös yhdistyksen kiinteät kulut (varaston vuokra, vakuutukset, monivuotiset investoinnit esim. laitteisiin jne) voidaan kattaa turvallisesti.

Onko Ropecon tehnyt voittoa jo aiempina vuosina?

Vuoden 2016 Ropeconin tulos oli tappiollinen ja tapahtumaa sopeutettiin uuteen toimintaympäristöön aikaisempia vuosia tiukemmalla kulukuurilla sekä käyttämällä yhdistyksen aikaisempina vuosina keräämää puskuripääomaa kulujen tasaamiseen. Vuoden 2018 Ropeconin tulos saatiin nostettua positiiviseksi ja nyt vaikuttaa siltä, että Ropecon on kotiutunut Messukeskukseen sekä sisällöllisesti että taloudellisesti. Dipoli-vuosina Ropeconin kävijämäärä pysyi kutakuinkin vakaana ja puitteet samoina, ja tapahtuma oli usein jopa kevyesti tuloksellinen.

Onko edelleen painetta korottaa pääsylipunhintoja tapahtuman tulevaisuuden turvaamiseksi?

Ropecon 2020:n talousarvio laaditaan Ropecon ry:n vuosikokoukseen mennessä. Käytännössä yhdistys antaa tapahtumalle määrärahan, jonka tarkemmasta jakamisesta kulloinenkin conitea ja pääjärjestäjät päättävät. Vuoden 2020 pääjärjestäjät tulevatkin päättämään monista Ropecon-tapahtuman käytännön budjettikysymyksistä, kuten esimerkiksi lippujen hinnoista.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Ropecon voidaan järjestää taloudellisesti turvallisesti ja sisältöä kehittäen. Tällä hetkellä aikaisempien vuosien kaltaista pakottavaa tarvetta lippuhintojen nostamiseen ei ole näköpiirissä.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.