Press "Enter" to skip to content

Haastattelussa: Eloria

Tuoreessa kotimaista pöytäroolipelikulttuuria luotaavassa Seikkailuja ja sankareita -artikkelikokoelmassa suomenruotsalainen roolipeliskene ohitetaan lyhyellä maininnalla. Roolipeliseura Eloria juhlistaa kuitenkin tänä vuonna jo 15-vuotista taivaltaan, joten päätin vähän kysellä heiltä toisen kotimaisen kielen roolipelikulttuurista. Kävi ilmi, että Eloria pyrkii kaatamaan kielimuuria ja panostaa juniorityöhön.

Haastatteluun vastasi yhdistyksen nykyinen tiedottaja Anders Karls.

Mitä kaikkea toimintaa yhdistyksenne järjesti viime vuonna?

Eloria järjesti viime vuonna lähinnä fantasialarppeja (mm. Tellárins dolda skatt ja Nordens stjärna), joista osa oli vuosittaisia lapsille suunnattuja pelejä. Mukaan mahtui myös pari post-apokalyptistä larppia, kuten Vintervind. Larppien lisäksi Eloria järjesti tapahtumia esimerkiksi International Tabletop Day:nä ja piti syksyllä työpajan larppien kirjoittamisesta ja suunnittelemisesta.

[Tarkempi kattaus löytyy Elorian verkkosivujen kalenterista. -toim. huom.]

Tellárins dolda skatt -larppi sijoittuu Calle Tengmanin kirjoittamaan Verald-pöytäroolipelin maailmaan. Pelin PDF-versio on saatavilla netistä. Kuva: Öp.fi

Verkkosivujenne mukaan Eloria järjestää paitsi larppeja niin myös muuta roolipelitoimintaa. Miten iso osa Elorian toiminnasta on muuta kuin larppeja?

Ainoastaan pieni osa toiminnasta koskee muuta kuin larppeja. Seuran kautta on pelattu pari Dungeons & Dragons -kampanjaa, mutta nykyään pöytäroolipelit toimivat lähinnä itsenäisesti seuran ulkopuolella.

Pöytäroolipelaamisen lisäksi seura järjestää erilaisia työpajoja ja tapaamisia, joissa annetaan aloittelijoille mahdollisuuksia oppia kirjoittamaan omia pelejä sekä harjoittelemaan erilaisia larppaamiseen liittyviä taitoja.

Yhdistyksellänne on ilmeisesti toimintaa myös suurten kaupunkien (Turku, Vaasa, Helsinki) ulkopuolella pienemmillä Pohjanmaan paikkakunnilla, kuten Pietarsaaressa ja Oravaisissa? Millaista toimintaa niistä löytyy?

Aiemmin seuralla oli opiskelujen kautta muilla paikkakunnilla porukkaa. Elorialla on nykyään toimintaa lähinnä Pohjanmaalla, Vaasa-Pietarsaari -akselilla larppien ja pöytäpelien muodossa.

Eloria on perustettu vuonna 2003. Miten yhdistyksen toiminta on muuttunut kuluneiden 15 vuoden aikana?

Seuran toiminta on pysynyt yllättävän samantyylisenä. Seuran alkuvuosina järjestettiin lähinnä yksi iso larppi per kesä, monesti fantasiateemalla. Ajan myötä iski himo larpata useammin kuin kerran vuodessa ja pelejä alettiin järjestää useammin ja monesta eri genrestä.

Viimeisen viiden vuoden aikana tahti on taas hiukan laantunut, kun aktiivisimmilla jäsenillä ei enää ole ollut yhtä paljon aikaa. Sen sijaan seura on alkanut panostaa uusien pelinkirjoittajien tukemiseen ja auttamiseen, sekä lapsille ja nuorille järjestetyn toiminnan aloittamiseen.

Miltä suomenruotsalainen larppiskene näyttää? Mitä omaleimaista sen larppikulttuuriin kuuluu?

Vintervind-larpissa käsiteltiin hahmojen välisiä suhteita yhteisön hajaantuessa lähtijöihin ja paikalle jääviin. Kuva: Jacob Åberg

Elorian oma skene pyörii pienellä ja tiiviillä porukalla, joka monesti tapaa myös harrastuksen ulkopuolella. Aktiivisimmat jäsenet kirjoittavat myöskin larppeja seuralle, sekä kertapeleinä että pidempinä jatkumoina.

Eloria on alusta asti ollut tyyliltään sekoitus suomalaista sekä pohjois-ruotsalaista larppityyliä, joka on nyt viime vuosina ottanut vaikutteita Nordic Larp -skenestä. Alueella toimi aiemmin toinenkin suomenruotsalainen seura, joka on sittemmin jo lopettanut toimintansa. Toki löytyy myös suomenruotsalaisia larppaajia, jotka pelaavat suomenkielisissä peleissä sekä ulkomailla.

Verkkosivujen mukaan yhdistyksen pyrkimyksenä on “sulkea eri roolipeliyhteisöjen välillä olevia kuiluja”, mikä liittynee ennen kaikkea kielikysymykseen. Miten tämä pyrkimys on toteutunut?

Ajatus on ollut olemassa jo pitkään, mutta vasta nyt se on alkanut realisoitumaan. Pyrimme nykyään siihen, että larppien sivut on käännetty myös englanniksi ja että peleihin pystyy osallistumaan ilman sujuvaa ruotsinkielen taitoa. Prosessi on vielä suhteellisen alkutaipaleella, mutta se edistyy hitaasti mutta varmasti.

Monet yhdistykset ovat kokeneet vastuuhenkilöiden löytämisen haasteelliseksi. Miten teiltä on onnistunut uusien henkilöiden saaminen tapahtumajärjestäjiksi ja hallitusvastuuseen?

Seuralla ei ole oikeastaan ollut ongelmia saada hallitusta kokoon. Seuran jäsenet ovat aktiivisia ja moni haluaa olla mukana tukemassa ja parantamassa toimintaa myöskin hallitustyön kautta. Pelien järjestäjiä on ollut vaikea löytää varsinkin viime vuosina. Osalla vanhemmasta kaartista ei enää ole aikaa järjestää eikä uusilla pelinjohtajilla ole ollut rohkeutta lähteä toteuttamaan ideoitaan. Olemme pyrkineet helpottamaan ongelmaa järjestämällä tapaamisia ja työpajoja, jossa kokeneet pelinjohtajat pääsevät auttamaan ja antamaan vinkkejä uusille tulokkaille. Muuhun toimintaan on yleensä aina löytynyt tulijoita ja vetäjiä, mutta monesti kyseiset henkilöt ovat myöskin hallituksen jäseniä tai ovat aiemmin olleet hallituksessa.

Seuralla on pitkään ollut ongelmia matalien jäsenmäärien kanssa. Toivomme, että lapsille suunnattujen larppien järjestäminen auttaisi asiassa.

Oletteko tehneet yhteistyötä toisten larppiyhdistysten tai vaikkapa kunnallisten kulttuuri- ja nuorisoalan toimijoiden kanssa?

Eloria tekee yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Olemme olleet mm. Vaasan Kulturkarnevalenissa pitämässä ohjelmaa ja tilauksesta eri seurojen tapahtumissa. Eloria on SÖU:n (Svenska Österbottens Ungdomsförbund) jäsen ja olemme heidän kanssaan paljon yhteydessä.

Millaista väkeä yhdistyksenne toimintaan osallistuu: opiskelijoita, työikäisiä vai lapsia? Käykö tapahtumissanne lähinnä Elorian jäseniä vai tavoitatteko yleisöä myös yhdistyksen ulkopuolelta?

Suurin osa jäsenistä ovat 20-35 vuotiaita, eli opiskelijoita tai työuran alussa. Seuralla on kuitenkin myös vanhempia jäseniä, joista osa aloitti lastensa kanssa. Osa peleistämme sopii myös nuoremmille ns. larppikummin seurassa.

Suurin osa pelaajistamme on Elorian jäseniä, mutta pyrimme markkinoimaan pelejämme Pohjanmaan seudun lisäksi yhdistyksen ulkopuolelle Ruotsiin sekä muualle Suomeen.

Frostvargens tid -kampanjan Loc Sacru (2015) -larpin yhteiskuva. Kuva: Eloria

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia teillä on?

Eloria tulee jatkamaan panostusta lapsi- ja nuorisotoimintaan sekä uusien pelinjohtajien löytämiseen. Seura on tällä hetkellä eloisa, mutta toimintamme saattaa muuttaa paljonkin muotoaan tulevina vuosina.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.