Press "Enter" to skip to content

Skenessä puhutaan: toukokuu 2020

Kesä on aluillaan (tai on, missä on..) ja skenessä puhutaan mm. hahmonluomisesta, larpeista ja roolipeliharrastuksen aloittamisesta. Kevään taite onkin oivaa aikaa kokeilla jotakin uutta ja katsoa maailmaa taas vähän laajemmin!

Oikeilla raiteilla

Blogeissa puhutaan toukokuussa mm. etätapahtumista ja onnistuneista larpeista.

Kuva: Antoine Beauvillain

Tasapainoa ja yhteisöllisyyttä

Roolipelaajien Suomi -ryhmässä keskustelua on syntynyt hieman keskimääräistä vähemmän. Aihe-alueiden painopiste on palautunut sääntömekaniikkoihin ja hahmonluontiin; pandemiasta kuulee yhä harvemmin. Se on ehkä hyväkin, sillä tämä kevät on ollut monille erityisen haasteellinen ja positiivisia uutisia varmasti kaivataanEtäilykin tuntuu olevan kaikilla hanskassa. Muistetaan kuitenkin vielä noudattaa erityistä huolellisuutta hygieniassa ja kontaktissa, ettei tule mitään epämiellyttävää takapakkia.

 • Pukukoodi on useimmilla sanaton ja luokkaa ‘käytä vaatteita’. Jotkut elävöittävät toisinaan minimalistisesti myös vaatetuksen ja hahmoproppien kautta.
 • Tätä kirjoittaessani 44% galluppiin osallistuneista on joskus nukahtanut pelin aikana. Enemmistö (214 ihmistä, 56% vastanneista) ei ole, tai ei ainakaan myönnä. Monet kommentoivat, että alkoholilla saattoi olla osuutta asiaan, ja että ilmiö oli yleisempi nuorisoporukassa, kun pelattiin läpi yön.
 • Larppien unelmahahmoketju
 • Hahmon taustatarina, vai päällimmäinen identiteetti; kumpi on hahmonluonnissa tärkeämpää? Useimmille idea tulee ensin ja taustatarina rakennetaan tarpeellisessa mittakaavassa sen jälkeen. Tämä on koettu toimivaksi tavaksi. Molemmat ovat kuitenkin yleisen mielipiteen mukaan tärkeitä osa-alueita miettiä.
 • Täydellisen’ hahmon harha: viihtyisitkö hahmon kanssa, jonka kaikki ominaisuudet olisivat ‘positiivisia’ ja joka olisi valmiiksi erityisen voimakas ja taitava kaikessa? Suuri osa jättäisi skenaarion pelaamatta, tosin riippuen mm. muista pelaajahahmoista ja kamppiksen ideasta. Monille moisen hahmon vastaanottaminen aiheuttaisi (hyvässä, taikka pahassa) epäilyksiä skenaarion todellisesta suunnasta.
 • Älykkyys ja karisma ominaisuuksina. Gallupista selviää, että erittäin karismaattisen hahmon pelaaminen on suurimmalle osalle haastavampaa, kuin älykkyydeltään rajoittuneen. Keskustelussa puidaan eri älykkyysalueita ja muiden hahmojen osuutta tällaisten ominaisuuksien sitomisessa hahmoon.
 • Keskustelua sääntöjen ja mekaniikkojen joustavuudesta, sen hyvistä ja huonoista puolista. Roolipelien säännöt on jänniä, usein tulkinnanvaraisia ja toisinaan pelistä tulee hauskempi, kun osan niistä kirjoittaa kokonaan uusiksi.
 • Laskettavien kohtaloresurssien tarpeellisuudesta. Aihe jakaa mielipiteitä; useimmat ovat sitä mieltä, että ominaisuus on hyvä olemassa sellaisissa peleissä, joita palataan pitkälti stattien ja noppatuurin pohjalta, kun taas avoimemmissa peleissä se koetaan turhaksi. Jotkut eivät pidä tällaista systeemiä käytössä lainkaan, mikä tekee tietyistä asioista lopullisempia. Esimerkkejä.
 • Loppuvuoden menettelyt, toiveet ja suunnitelmat larppien suhteen, nyt kun rajoituksia lähdetään purkamaan. Selkeää ohjeistusta pelinjohdolta toivotaan ja kommunikaation tärkeys korostuu.
 • Keskustelua oman nimen käyttämisestä hahmolla. Valtaosa porukasta on sitä mieltä, ettei se palvele oikein mitään tarkoitusta ja saattaa turhaan sekoittaa aloittelevan pelaajan päätä.
 • Pelinjohtamisesta tarinallisempaan tyyliin. Usein mainittu ohje on yksinkertaisesti rakentaa peli siten, että pelkkä väkivalta ei toimi, vaan tavoitteitaan on edistettävä muilla keinoin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki ovat samoilla linjoilla siitä, mitä peliltä halutaan ja kuinka siihen päästään.
 • Eritasoiset pelaajahahmotyey or nay? Ketjuissa (yksitoinen) käsitellään erilaisia asioita, joissa hahmot voivat olla keskenään eriarvoisessa asemassa (esim. rooli, status, kokemus jne.) ja jaetaan kokemuksia siitä, milloin tämä toimii ja milloin ei niinkään.
 • Kliseisten fantasiarotujen värittämisestä. Jotkut eivät koe moista lainkaan tarpeelliseksi. Keskustellaan mm. siitä, millaisia asioita muiden ihmismäisten ja toisaalta ihmisistä oleellisesti erottuvien kansojen kautta voidaan käsitellä ja kuinka arkkityypit toisinaan palvelevat hyvin, mutta on joskus aiheellista heittää sivuun.
 • Aitoa 1970-2000-lukujen nostalgiaa, ajatuksena näihin elementteihin pohjautuvan kamppiksen luominen.
 • Seksuaalivähemmistöjen pelaaminen ja taustatarinat jakaa mielipiteitä.
 • Puhutaan pelattavan hahmon sukupuolesta suhteessa omaan. Suurin osa gallupiin osallistuneista pelaa joko tasaisesti mies- ja naissukupuolia, tai useimmiten omaa sukupuoltaan vastaavaa hahmoa. Keskustellaan mm. muunsukupuolisuudesta ja siitä, onko sukupuolen määrittäminen ylipäätään oleellista kaikissa peliympäristöissä.
Kuva: burymewithmydice

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.