Press "Enter" to skip to content

Hyväksi havaittuja käytäntöjä

Sami Koponen 15.6.2019

Roolipelitiedotus on ollut olemassa vuodesta 2009 ja sinä aikana tietyt käytänteet ovat vakiintuneet. Se ei tarkoita, että samoja latuja tulisi hiihdellä jatkossakin, vaan tarkoitus on lähinnä kertoa, miten asioita on ennen tehty. Näiden ohjeiden noudatettavuus riippuu kulloisenkin päätoimittajan linjauksista.

Kirjoitusoikeudet Roolipelitiedotukseen saa rekisteröimällä WordPress-käyttäjätilin ja pyytämällä Yhteydenotot-sivun kautta. Kaikki käyttäjät varustetaan editor-oikeuksilla, eli kaikki voivat sorkkia toistensa tekstejä, kategoriajärjestelmää ja muuta sisältöä. Tästä on hyötyä yleisen ylläpidon sujuvuuden kannalta. Toisten teksteihin tulisi kuitenkin puuttua lähinnä kielenhuollon kannalta (ja staattisten tietosivujen kohdalla tiedon lisäämiseksi), ei yleisen toimituksellisen totuuden varmistamiseksi. Jokainen kirjoittaa tekstinsä omissa nimissään ja siten myös vastaa niiden oikeellisuudesta. Tämä on “yhteinen tiedotuskanava”, joten ihanne on, että voimme kaikki käyttää sitä oman, yhteistä aihetta koskevan tiedotuksemme välineenä.

Aikasidonnainen sisältö kannattaa kirjoittaa blogiviestiksi, pysyvämpi tieto puolestaan pysyviksi sivuiksi. Viestit on hyvä kategorisoida siististi ja yhdenmukaisesti, niin että kokonaisvaikutelma on käyttäjäystävällinen ja toimiva. Kokonaistavoitteena ei ole niinkään wikimäinen keskeneräinen ja jatkuvasti kehittyvä sisältö, vaan ennemminkin julkaistaessa valmis kokonaisuus. Toki pysyvämpien sivujen tiedot esimerkiksi kotimaisista roolipelijulkaisuista vaativat ajoittaista päivittämistä.

Roolipelitiedotuksen tekstit ovat uutistyyppisiä artikkeleita, joissa pääpaino on tiedottamisella, mutta toki kommentoivaa toimituksellista näkökulmaakin saa käyttää. Blogitekstien ei tarvitse olla erityisen pitkiä: 250 sanaa voi jo sisältää kaiken oleellisen. Roolipelitiedotuksen päätoimittaja voi tarvittaessa toimittaa tekstejä (so. oikolukea, linkittää ja huoltaa kokonaisvaltaisesti), jotta oikeinkirjoituksen murehtiminen ei estäisi ketään kirjoittamasta.

Uutisartikkeleista keskusteleminen ja näkökulmien avartaminen on suotavaa. Se kannattaa kuitenkin tehdä yksittäisiä blogiviestejä kommentoimalla. Pysyvämpää sisältöä tarjoavilla alisivuilla, joissa tehdään säännöllisesti päivityksiä, kommentit eivät pysy oikeissa ajallisissa yhteyksissään. Jos jostain perustietosivusta herää ajatuksia (siellä on vaikkapa asiavirhe tai puutteellista tietoa), niin siitä kannattaa laittaa viestiä Yhteydenotot-sivun kautta.